Thông tin liên hệ


Address :

82-84 Hà Huy Tập, Đô Thị Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Tel : 28 5412 2545
Fax: 28 5412 2393
E-mail : ysp.vn@yspsah.com
Last Updated: Tháng Tư 12, 2018