Thuốc sát trùng


Stt Tên sản phẩm Thành phần Quy cách Hình
5

ASEPTIC

dung dịch

AS Povidone – Iodine………. 300mg/ml 1L

5L

25L

ASEPTIC
6

FARMEX

dạng dung dịch

FMS Glutaraldehyde………. 15%

Dimethyl coco benzyl ammonium chloride………. 10%

1L

5L

25L

FARMEXLast Updated: Tháng Bảy 26, 2016