Thuốc diệt giun sán


Stt Tên sản phẩm Thành phần Quy cách Hình
49

CANBISU

bột trộn

CAP Ivermectin………. 6mg/g 100gm  CANBISU
50

CONQUER

bột trộn

CEP Mebendazole………. 50mg/g 100gm

600gm

20kg

 CONQUER
51

LEMISON

bột hòa tan

LSP Levamisole HCL………. 100mg/g 100gm  LEMISONLast Updated: Tháng Bảy 26, 2016