Thuốc kháng sinh


Stt Tên sản phẩm Thành phần Quy cách Hình
16

ANKONINE

hòa tan

AKP Colistin Sulfate………100,000UI/g

Tylosin Tartrate………200mg/g

100gm

1kg

 ANKONINE
17

AMOXICILLIN 10%

hòa tan

AXP Amoxicillin Trihydrate………115 mg/g 100gm

1kg

 AMOXICILLIN-10
18

AMOXICILLIN 20%

hòa tan

AXP2 Amoxicillin Trihydrate………230 mg/g 100gm

1kg

 AMOXICILLIN-20
19

AMOXICILLIN 50%

hòa tan

AXP5 Amoxicillin Trihydrate 575 mg/g 100gm

1kg

 AXP5
20

AMOXICILLIN 50%

bột trộn

ACP5 Amoxicillin Trihydrate………575 mg/g 1kg

10kg

 ACP5
21

CEFADROXIL

hòa tan

CIP Cefadroxil………150mg/g 100gm

1kg

 CIP
22

CEPHAN 50

hòa tan

CCP5 Cephalexin monohydrate………500mg/g 100gm1kg  CCP5
23

CHEMIX 50%

hòa tan

CHP5 Flumequine………500mg/g 100gm  CHP5
24

DOXY 10%

hòa tan

DXP Doxycycline HCl………100mg/g 100gm

500gm

 DXP
25

DOXY 50%

hòa tan

DXP5 Doxycycline HCl………500mg/g 100gm

500gm

1kg

 DXP5
26

TRIXINE

hòa tan

TXP Sulfadimethoxine………400mg/g

Trimethoprim………80mg/g

100gm

500gm

 TXP
27

SULTRIM

bột trộn

STP Sulfadiazine………400mg/g

Trimethoprim………80mg/g

20kg

100gm

 STP
28

SULTRIM

dd uống

STSS Sulfadiazine………400mg/ml

Trimethoprim………80mg/ml

100ml

500ml

 STSS
29

Enflosin

dd uống

ES Enrofloxacin………100mg/ml 100ml

500ml

1L

 ES
30

ENLIN-22

dạng tiêm

ELI Sulfamonomethoxine………200mg/ml

Trimethoprim………40mg/ml

Dexamethasone………0.5mg/ml

100ml  ELI
31

TYLOSIN

hòa tan

TOP Tylosin Tartrate………667mg/g 150gm

750gm

 TOP
32

POLY-E

hòa tan

PEP Colistin Sulfate………750,000UI/g 100gm

1kg

 PEP
33

RICAN

bột trộn

RCP Colistin Sulfate………1,900,000UI/g 100gm

1kg

20kg

 RCP
34

ERYTHROMYCIN

hòa tan

EMP Erythromycin………300mg/g 1kg150gm

500gm

 EMP
35

OTC-20

hòa tan

OTP Oxytetracycline HCl………200mg/g 100gm

1kg

 OTP
36

OTC-20

bột trộn

OPP Oxytetracycline HCl………200mg/g 20kg  OPP
37

Q-LULAN

hòa tan

QLP Sulfachlorophyrazine………300mg/g 180gm  QLP
38

NEOSUN

hòa tan

NEP Neomycin Sulfate………715mg/g 100gm  NEP
39

LICOFAT-44

bột trộn

LFP Lincomycin………22mg/g

Spectinomycin………22mg/g

100gm

1kg

 LFP
40

LICOFAT-220

bột trộn

LFP220 Lincomycin………110mg/g

Spectinomycin………110mg/g

1kg  LFP220
41

CLON

bột trộn

CLP Tiamulin Hydrogen Fumarate………100mg/g 100gm

1kg

10kg

 CLP
42

FLORCOL 10%

dd uống

FCS Florfenicol………100mg/ml 100ml

500ml

 FCS
43

FLORCOL 25%

dd uống

FCS25 Florfenicol………250mg/ml 100ml

500ml

 FCS25
45

FLURO

dd uống

FRS Norfloxacin………200mg/ml 100ml

500ml

 FRS
46

LINCOMYCIN 300

dạng tiêm

LNI3 Lincomycin HCl………300mg/ml 100ml  LNI-3
47

GRANTLIFE 5%

dạng tiêm

GRI5 Ceftiofur HCl………50mg/ml 100ml  GRI5
48

VETAMOX LA

dạng tiêm

VTI Amoxicillin Tryhidrate………150mg/ml 100ml  VTILast Updated: Tháng Bảy 27, 2016