Thuốc cảm, ho, sốt


Stt Tên sản phẩm Thành phần Quy cách Hình
14

COUGHLIN

dạng tiêm

CLI Chlorpheniramine Maleate……….  2.5mg/ml

DL-Methylephedrine HCl……….  20mg/ml

Sulpyrine……….  150mg/ml                                     

Benzyl Alcohol……….  15mg/ml  

 

100ml

COUGHLIN
15

SULPYRINE 25%

dạng tiêm

SI Sulpyrine……….  250mg/ml    

100ml

SULPYRINELast Updated: Tháng Bảy 26, 2016