Hematopoietic nutrients,Vitamins, Minerals, Electrolytes, Herb


Stt Product Name Code Ingredient Packing Image
7

HEROMIN B12

injection

HOI Cyanocobalamin……….  3,000 mcg/ml                             

D-Panthenol……….  300mg/ml

Dextrose……….  500mg/ml                                   

100ml HEROMIN
8

IROWON

dd uống

IWS Iron Dextran……….  10g/100ml                   

Colistin……….  15,000,000 IU/100ml

Tylosin Base……….  3g/100ml

100ml IROWON
9

IRONWON

injection

IWI Iron Dextran……….  200mg/ml
Cyanocobalamin……….  200mcg/ml
100ml IRONWON
10

KWAIBO-007

hòa tan

KBP Hỗn hợp đa khoáng, vitamin                       100gm

1kg

KWAIBO-007
11

PON PON

hòa tan

LPP Hỗn hợp khoáng, vitamin, men tiêu hóa và vi khuẩn sống có lợi. 100g

1kg

PON-PON
12

MAXILYTE

hòa tan

MAP Chất điện giải                          100g

1kg

MAXILYTE
13

HERBALMAX

dd uống

HMS Hỗn hợp chiết

xuất thảo dược                       

100g

1kg

HERBALMAXLast Updated: July 26, 2016